Գոռիկ
Գոռիկ (Gorik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 52 Քանակ
  • ԱՊԱՎԵՆ ԼՈՌԻ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գոռիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 52 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Գոռիկ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԱՊԱՎԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գոռիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։

Գոռիկին Նման Անուններ