Բարիկ
Բարիկ (Barik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9 Քանակ
  • ՈՍԿԵԹԱՍ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Ավագյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Բարիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Բարիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՈՍԿԵԹԱՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Բարիկ անունի համար դա Ավագյանն է։