Բարիս
Բարիս (Baris)
  • 0.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 353 Քանակ
  • ՍԱԴՈՒՆՑ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Բարիս անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 353 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.7 բալ։ Բարիս անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՍԱԴՈՒՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Բարիս անունի համար դա Գրիգորյանն է։

Բարիսին Նման Անուններ