Արիկ
Արիկ (Arik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 45 Քանակ
  • ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ ՏԱՎՈՒՇ
  • Ավագյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 45 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Արիկ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԼՈՒՍԱՀՈՎԻՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արիկ անունի համար դա Ավագյանն է։