Արսեն
Արսեն (Arsen)
  • 32.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 15969 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արսեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 15969 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 32.7 բալ։ Արսեն անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արսեն անունի համար դա Գրիգորյանն է։