Արեն
Արեն (Aren)
  • 2.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1357 Քանակ
  • ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ ԼՈՌԻ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արեն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1357 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.8 բալ։ Արեն անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արեն անունի համար դա Հարությունյանն է։