Վաշիկ
Վաշիկ (Vashik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ ՇԻՐԱԿ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վաշիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վաշիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վաշիկ անունի համար դա Խաչատրյանն է։