Փաշիկ
Փաշիկ (Pashik)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 94 Քանակ
  • ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ ԼՈՌԻ
  • Խուդոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Փաշիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 94 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Փաշիկ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՀՈՎՆԱՆԱՁՈՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Փաշիկ անունի համար դա Խուդոյանն է։

Փաշիկին Նման Անուններ