Աշիկ
Աշիկ (Ashik)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 121 Քանակ
  • ԽՆԿՈՅԱՆ ԼՈՌԻ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Աշիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 121 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Աշիկ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԽՆԿՈՅԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Աշիկ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։