Վալիկ
Վալիկ (Valik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 29 Քանակ
  • ԶԱՌԻԹԱՓ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ
  • Մկրտչյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վալիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 29 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Վալիկ անունը առավել տարածված է ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԶԱՌԻԹԱՓ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վալիկ անունի համար դա Մկրտչյանն է։