Վադիկ
Վադիկ (Vadik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 14 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Աղայան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վադիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 14 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վադիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վադիկ անունի համար դա Աղայանն է։