Վլադիկ
Վլադիկ (Vladik)
  • 1.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 862 Քանակ
  • ՇՐՎԵՆԱՆՑ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վլադիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 862 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.8 բալ։ Վլադիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՇՐՎԵՆԱՆՑ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վլադիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։

Վլադիկին Նման Անուններ