Վադիմ
Վադիմ (Vadim)
  • 0.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 220 Քանակ
  • ՏԵՂ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վադիմ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 220 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.5 բալ։ Վադիմ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԵՂ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վադիմ անունի համար դա Հարությունյանն է։

Վադիմին Նման Անուններ