Լադիկ
Լադիկ (Ladik)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 196 Քանակ
  • ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԼՈՌԻ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լադիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 196 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Լադիկ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լադիկ անունի համար դա Հարությունյանն է։