Քնարիկ
Քնարիկ (Qnarik)
  • 20/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9766 Քանակ
  • ԶՈՎԱՇԵՆ ԿՈՏԱՅՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Քնարիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9766 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 20 բալ։ Քնարիկ անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ԶՈՎԱՇԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Քնարիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։

Քնարիկին Նման Անուններ