Կարինա
Կարինա (Karina)
  • 1.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 642 Քանակ
  • ՎԱՆԵՔ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Կարինա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 642 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.3 բալ։ Կարինա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՎԱՆԵՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Կարինա անունի համար դա Հարությունյանն է։