Լուսին
Լուսին (Lusin)
  • 0.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 131 Քանակ
  • ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Հակոբյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լուսին անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 131 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.3 բալ։ Լուսին անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լուսին անունի համար դա Հակոբյանն է։