Լուսիկ
Լուսիկ (Lusik)
  • 9.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4600 Քանակ
  • ՍՐԱՇԵՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լուսիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4600 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 9.4 բալ։ Լուսիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՍՐԱՇԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լուսիկ անունի համար դա Հարությունյանն է։