Լուսան
Լուսան (Lusan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ԳՈՒԳԱՐՔ ԼՈՌԻ
  • Շահինյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լուսան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լուսան անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԳՈՒԳԱՐՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լուսան անունի համար դա Շահինյանն է։

Լուսանին Նման Անուններ