Լուսինէ
Լուսինէ (Lusine)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7 Քանակ
  • ՀՈՎՏԱՄԵՋ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Օհանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լուսինէ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լուսինէ անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՀՈՎՏԱՄԵՋ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լուսինէ անունի համար դա Օհանյանն է։