Լուսինա
Լուսինա (Lusina)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 14 Քանակ
  • ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Վարդանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լուսինա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 14 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լուսինա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԲԱԶՄԱՂԲՅՈՒՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լուսինա անունի համար դա Վարդանյանն է։