Լուսիա
Լուսիա (Lusia)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 62 Քանակ
  • ԳԵՏԱՓ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Կարապետյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լուսիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 62 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Լուսիա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԳԵՏԱՓ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լուսիա անունի համար դա Կարապետյանն է։