Գայան
Գայան (Gayan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 8 Քանակ
  • ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇ
  • Կարապետյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գայան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 8 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Գայան անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գայան անունի համար դա Կարապետյանն է։

Գայանին Նման Անուններ