Գայանա
Գայանա (Gayana)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 18 Քանակ
  • ՎԱՆԵՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Դանիելյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գայանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 18 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Գայանա անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՎԱՆԵՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գայանա անունի համար դա Դանիելյանն է։