Մայան
Մայան (Mayan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 25 Քանակ
  • ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ԿՈՏԱՅՔ
  • Գեւորգյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մայան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 25 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Մայան անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մայան անունի համար դա Գեւորգյանն է։