Գայանէ
Գայանէ (Gayane)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ԾԱՂԿԱԲԵՐ ԼՈՌԻ
  • Մկրտչյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գայանէ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Գայանէ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գայանէ անունի համար դա Մկրտչյանն է։