Գարան
Գարան (Garan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 21 Քանակ
  • ՆԻԶԱՄԻ ԱՐԱՐԱՏ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Գարան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 21 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Գարան անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՆԻԶԱՄԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Գարան անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։

Գարանին Նման Անուններ