Արմիկ
Արմիկ (Armik)
  • 2.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1227 Քանակ
  • ՍՐԱՇԵՆ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արմիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1227 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.5 բալ։ Արմիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՍՐԱՇԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արմիկ անունի համար դա Հարությունյանն է։