Արփիկ
Արփիկ (Arpik)
  • 3.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1711 Քանակ
  • ՍԱՐԱՊԱՏ ՇԻՐԱԿ
  • Հարությունյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արփիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1711 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 3.5 բալ։ Արփիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՍԱՐԱՊԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արփիկ անունի համար դա Հարությունյանն է։