Արտիկ
Արտիկ (Artik)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 105 Քանակ
  • ԱԶԱՏ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արտիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 105 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Արտիկ անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԱԶԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արտիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։