Արփինե
Արփինե (Arpine)
  • 14.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7179 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Արփինե անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7179 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 14.7 բալ։ Արփինե անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Արփինե անունի համար դա Սարգսյանն է։