Վանիա
Վանիա (Vania)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 8 Քանակ
  • ՕՁՈՒՆ ԼՈՌԻ
  • Յազըճյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վանիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 8 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վանիա անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՕՁՈՒՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վանիա անունի համար դա Յազըճյանն է։