Վալիա
Վալիա (Valia)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 16 Քանակ
  • ԳՈՐԱՅՔ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Խաչիկյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վալիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 16 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վալիա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԳՈՐԱՅՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վալիա անունի համար դա Խաչիկյանն է։