Մանիա
Մանիա (Mania)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 25 Քանակ
  • ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ ԵՐԵՎԱՆ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Մանիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 25 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Մանիա անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Մանիա անունի համար դա Գրիգորյանն է։