Վարիա
Վարիա (Varia)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 13 Քանակ
  • ԱԼԱՎԵՐԴԻ ԼՈՌԻ
  • Պողոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վարիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 13 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վարիա անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վարիա անունի համար դա Պողոսյանն է։