Վալի
Վալի (Vali)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ՍԻՓԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Ամոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վալի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վալի անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՍԻՓԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վալի անունի համար դա Ամոյանն է։