Ալի
Ալի (Ali)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 88 Քանակ
  • ՍՈՐԻԿ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Ալոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ալի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 88 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Ալի անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՍՈՐԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ալի անունի համար դա Ալոյանն է։

Ալիին Նման Անուններ