Վանի
Վանի (Vani)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 7 Քանակ
  • ԱՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆ
  • Ֆագեճյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վանի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 7 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վանի անունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վանի անունի համար դա Ֆագեճյանն է։

Վանիին Նման Անուններ