Լարինա
Լարինա (Larina)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 17 Քանակ
  • ՊԱՐՏԻԶԱԿ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Շառոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լարինա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 17 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լարինա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՊԱՐՏԻԶԱԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լարինա անունի համար դա Շառոյանն է։