Խաչատուր
Խաչատուր (Khachatur)
  • 12.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5901 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Խաչատուր անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5901 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 12.1 բալ։ Խաչատուր անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Խաչատուր անունի համար դա Խաչատրյանն է։

Խաչատուրին Նման Անուններ