Բահատուր
Բահատուր (Bahatur)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 14 Քանակ
  • ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Աբրահամյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Բահատուր անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 14 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Բահատուր անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԱՆՏԱՌԱՄԵՋ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.8 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Բահատուր անունի համար դա Աբրահամյանն է։