Խաչանուշ
Խաչանուշ (Khachanush)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 114 Քանակ
  • ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Խաչանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 114 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Խաչանուշ անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Խաչանուշ անունի համար դա Խաչատրյանն է։