Խալտուր
Խալտուր (Khaltur)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 21 Քանակ
  • ՍԵՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Պողոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Խալտուր անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 21 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Խալտուր անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՍԵՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Խալտուր անունի համար դա Պողոսյանն է։

Խալտուրին Նման Անուններ