Ասատուր
Ասատուր (Asatur)
  • 2.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1166 Քանակ
  • ԱՐՓԻ ՇԻՐԱԿ
  • Ասատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ասատուր անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1166 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.4 բալ։ Ասատուր անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՐՓԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.9 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ասատուր անունի համար դա Ասատրյանն է։

Ասատուրին Նման Անուններ