Խալիկ
Խալիկ (Khalik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ՎԱՐԴԱՇԵՆ ԱՐԱՐԱՏ
  • Հունանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Խալիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Խալիկ անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՎԱՐԴԱՇԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Խալիկ անունի համար դա Հունանյանն է։