Խասիկ
Խասիկ (Khasik)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 29 Քանակ
  • ԱՇՈՑՔ ՇԻՐԱԿ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Խասիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 29 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Խասիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՇՈՑՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Խասիկ անունի համար դա Գրիգորյանն է։