Լիլիտ
Լիլիտ (Lilit)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ԴԻԼԻՋԱՆ ՏԱՎՈՒՇ
  • Մինասյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիլիտ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լիլիտ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԴԻԼԻՋԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիլիտ անունի համար դա Մինասյանն է։

Լիլիտին Նման Անուններ