Լիլիկ
Լիլիկ (Lilik)
  • 1.6/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 766 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիլիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 766 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.6 բալ։ Լիլիկ անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիլիկ անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։