Լիլյա
Լիլյա (Lilya)
  • 1.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 881 Քանակ
  • ԴՊՐԵՎԱՆՔ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիլյա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 881 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.8 բալ։ Լիլյա անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԴՊՐԵՎԱՆՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիլյա անունի համար դա Սարգսյանն է։