Լիլի
Լիլի (Lili)
  • 0.9/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 454 Քանակ
  • ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիլի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 454 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.9 բալ։ Լիլի անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԴԱՎԻԹ ԲԵԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիլի անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։

Լիլիին Նման Անուններ